1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1.      SIA AE Smart (turpmāk  –  “mēs”  )  ir  apņēmusies aizsargāt un ievērot Jūsu privātumu. Darām visu iespējamo, lai mūsu veiktā personas datu apstrāde  atbilstu  2016.  gada  27.  aprīļa  Eiropas  Parlamenta  un  Padomes  regulai  (ES)

2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

1.2. Jūsu personas datu pārzinis ir SIA AE Smart uzņēmuma reģ. Nr. 52103090981

         Dagmāras iela 9 - 23, Rīga, LV-1007 e pasts [email protected]

1.3.      Lūdzam rūpīgi izlasīt šo Privātuma politiku, lai saprastu, kādā nolūkā apkopojam un izmantojam Jūsu datus, kā arī, kā tos izmantosim.

1.4.      Privātuma politikā apskatītas šādas tēmas:

1.4.1.   Jūsu personas datu izmantošanas mērķi;

1.4.2.   personas datu nodošanas trešajām personām gadījumi un dati, kas tiek nodoti;

1.4.3.   Jūsu personas datu glabāšanas termiņš;

1.4.4.   mārketinga paziņojumi;

1.4.5.   Jūsu tiesības;

1.4.6.   sīkdatņu izmantošana;

1.4.7.   bērnu personas datus apstrāde;

1.4.8.   Privātuma politikas izmaiņas;

1.4.9.   veidi, kā sazināties ar mums.

1.5.      Pirmo reizi apmeklējot mūsu interneta vietni, mēs lūgsim Jums apstiprināt, ka piekrītat tam, ka tiks izmantotas sīkdatnes ar šajā Privātuma politikā izklāstītajiem nosacījumiem.

2.         KĀ IZMANTOJAM JŪSU PERSONAS DATUS

Kā izmantojam datus?                               

Mērķi. Kāpēc tos izmantojam?

2.1.            Jūsu     vārds,     uzvārds,     maksātāja     adrese,     piegādes     adrese    un kontaktinformācija  (Jūsu e-pasta adrese, tālruņa numurs)

Sazinoties pasūtījuma iesniegšanas laikā pa Jūsu norādīto tālruņa numuru, kad pasūtat preci un ievadāt savus datus, bet neveicat apmaksu.

Šādas komunikācijas dati šim mērķim tiek uzglabāti ne ilgāk par 1 (vienu) gadu no komunikācijas ar Jums beigām.

Tas ir nepieciešams, lai varētu izmantot Jūsu norādīto tālruņa numuru ar mērķi sazināties ar Jums un palīdzēt pabeigt sākto apmaksas procesu un sniegt konsultācijas par jautājumiem, kas varētu būt radušies. Šādā veidā cenšamies saskaņā ar likumīgām mūsu interesēm sniegt kvalitatīvus, Jūsu vēlmēm atbilstošus pakalpojumus, nodrošinot Jums iespēju iegādāties Jums nepieciešamās preces. Jūs varat jebkurā brīdī izteikt nepiekrišanu par šādu Jūsu datu izmantošanu,        sazinoties         pa        e-pastu:  [email protected] vai   sarunas   ar   mūsu darbinieku laikā.

Piegādājot Jūsu iegādātās preces uz Jūsu norādīto maksātāja un/vai piegādes  adresi,  sagatavojot pasūtījumu saņemšanai preču izsniegšanas vietā un izrakstot faktūrrēķinu.

Jūsu datus glabāsim šim mērķim ne ilgāk   kā   10   (desmit)   gadus   no darījuma izpildes dienas.

Tas ir nepieciešams, lai varētu izpildīt savas līgumsaistības pret Jums. Mums nebūs iespējas nosūtīt Jums vai nodrošināt iespēju saņemt pasūtītās preces, ja Jūs nenorādīsiet savu vārdu, uzvārdu, adresi un kontaktinformāciju.

Sūtot Jums informāciju par mūsu jaunajiem produktiem un pakalpojumiem pa e-pastu, ar SMS, Facebook un Gmail platformās vai pa parasto pastu, zvanot uz Jūsu norādīto tālruņa                                    numuru.

Jūsu datus šim mērķim uzglabāsim ne ilgāk par 1 (vienu) gadiem no Jūsu piekrišanas saņemšanas dienas vai tik ilgi, kamēr atsauksiet šo piekrišanu.

Šādā veidā cenšamies, lai Jūs vienmēr zinātu visu jaunāko informāciju. Šo informāciju sniedzam     tikai     ar     Jūsu     piekrišanu. Jūs varat jebkurā brīdi atsaukt savu piekrišanu par šādu Jūsu datu izmantošanu, sazinoties    pa    e-pastu: [email protected]   vai izmantojot atsaukšanas saiti, kas pieejama Jums pa e-pastu sūtītājā paziņojumā, vai sarunas ar mūsu darbinieku laikā.


Salidzini.lv logotips Meklē preces Latvijas interneta veikalos